2011/09/21

გიგი თევზაძე - სიტყვა საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით

გიგი თევზაძის მიერ ქართული ენის ნაციონალური კორპუსის საკოორდინაციო საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებულ სხდომაზე წარმოთქმული სიტყვა.

სრული ვერსია

No comments:

Post a Comment