2011/09/21

პარტნიორები

საკორდინაციო საბჭოს წევრი და პარტნიორი ორგანიზაციები:

  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრი
  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციის კვლევის ცენტრი
  • ინოვაციური სისტემების ინსტიტუტი
  • ფრანფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის შედარებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
  • ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
  • ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრი
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქართული ენის სამმართველო
  • ენის მოდელირების ასოციაცია 
  • ლინგვისტური ტექნოლოგიების ჯგუფი
  • სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

No comments:

Post a Comment