2011/09/21

პარტნიორები

საკორდინაციო საბჭოს წევრი და პარტნიორი ორგანიზაციები:

 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციის კვლევის ცენტრი
 • ინოვაციური სისტემების ინსტიტუტი
 • ფრანფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის შედარებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 • ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 • ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრი
 • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქართული ენის სამმართველო
 • ენის მოდელირების ასოციაცია 
 • ლინგვისტური ტექნოლოგიების ჯგუფი
 • სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

No comments:

Post a Comment