საბჭოს წევრები

საკორდინაციო საბჭოს დამფუძნებელი და წევრი ორგანიზაციები:
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციის კვლევის ცენტრი
 • ინოვაციური სისტემების ინსტიტუტი
 • ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 • ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი Digital Humanities“
 • ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 • ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრი
 • ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის კვლევითი ლაბორატორია ”ორიონი”
 • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქართული ენის სამმართველო
 • ენის მოდელირების ასოციაცია 
 • ლინგვისტური ტექნოლოგიების ჯგუფი
 • სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველურ ენათა კვლევითი ჯგუფი
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
 • აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტთა ჯგუფი